Uzņēmējdarbības atbalsta programmas BIZNESA UZRĀVIENS ietvaros tiek organizēts apmācību cikls straujai uzņēmuma attīstības veicināšanai: KĀ KĻŪT PAR TIRGUS LĪDERI JAU RĪT!

Biznesa izglītības centrs “Biznesa Akadēmija” no š.g. 4. jūlija līdz 1. augustam organizē unikālu apmācību, konsultāciju un meistarklašu programmu straujai uzņēmuma attīstības veicināšanai: “KĀ KĻŪT PAR TIRGUS LĪDERI JAU RĪT” ar mērķi dot uzņēmumiem un to darbiniekiem visu aktuālāko un nepieciešamāko informāciju un prasmes, lai viņi būtu gatavi iniciēt un vadīt pārmaiņas, uzlabot uzņēmuma sniegumu un servisu un tādējādi veicināt kopējo kompānijas attīstību un izaugsmi nākotnē.

Gan ikdienas novērojumi, gan plaša organizāciju izpēte rāda, ka tās organizācijas, kas nemitīgi domā par stratēģiju un ievieš to dzīvē, ir viss efektīvākās un jebkuros apstākļos gūst peļņu. Bez šaubām, šādās organizācijās personāls ir orientēts uz radošumu un tiek atbilstoši motivēts. Šis biznesa apmācību cikls ir unikāls ar to, ka katrs no semināriem ir vērsts uz stratēģijas ideju ģenerēšanu un realizēšanu.

Pēc katra semināra tā dalībniekiem iespēja saņemt individuālas biznesa profesionāļu konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar semināra tēmu, bet ir pietiekoši individuāli, lai tos pārrunātu diskusijās. Interesējošos jautājumus piespējams iesūtīt uzreiz pēc apmācībām un nedēļas laikā saņemt izsmeļošas atbildes.

Programma uzņēmuma attīstības veicināšanai: “KĀ KĻŪT PAR TIRGUS LĪDERI JAU RĪT” nav tikai apmācības, meistarklases vai biznesa profesionāļu konsultācijas par dažādām uzņēmumam nozīmīgām tēmām, tās ir sākums katra
uzņēmuma straujam BIZNESA UZRĀVIENAM – iespēja smelties iedvesmu, zināšanas, kontaktus, saņemt visu, kas būtisks, lai uzņēmums varētu piedzīvot strauju izaugsmi, apsteigt konkurentus un kļūt par tirgus līderi.

Uzņēmumi – biznesa apmācību programmas dalībnieki, tiks uzņemti uzņēmējdarbības atbalsta programmā “Biznesa uzrāviens” ārpus kārtas. “Biznesa uzrāviens” ir unikāla atbalsta programma, kas uzņēmumiem nodrošina plašas mārketinga, tirgus izpētes, izglītības un citus pakalpojumus, no kuriem lielāko daļu līdzfinansējot 100% apmērā. Tas ne vien nodrošina produkcijai noietu, bet arī paaugstina uzņēmuma konkurētspēju un palīdz meklēt tālākas attīstības virzienus un sasniegt augstus mērķus.
ĪSS APMĀCĪBU PROGRAMMAS SATURA IZKLĀSTS:

I etaps / 4. jūlijs
Biznesa stratēģijas izveides laboratorija (seminārs, meistarklase, konsultācijas)

1. Veiksmīgāko inovatīvo stratēģiju tops
– Pirms pašiem ieguldīt laiku un spēkus kā jauna izgudrošanā, ir jānoskaidro, kas jau ir paveikts un izmantots citur, jāizvērtē piemēri un jāsmeļas zināšanas, kuras iespējams piemērot savam uzņēmumam.

2. Dominēšana savā tirgus segmentā
– Tirgus segmentēšana, meklējot lielāko peļņas gūšanas zonu.

3. Nepieciešamās informācijas iegūšana
– Tikai pareiza un pietiekama informācija var nodrošināt efektīvu stratēģijas izveidi un īstenošanu.

4. Savas unikālās stratēģiskās kompetences noteikšana
– Paņēmieni, kā atrast savu unikālo kompetenci un iedzīvināt to uzņēmumā.

5. Ideju jaunrade
– Paņēmieni, kas palīdz ģenerēt efektīvas idejas

6. Inovāciju ieviešana, sistēmas izveide
– Veiksmīgākie inovāciju ieviešanas paņēmieni.
– Inovāciju ieviešanas plāna izstrāde.
– Komandas iesaistīšana inovāciju ieviešanā un realizācijā, motivācijas nodrošināšana.

II etaps / 11. jūlijs
Efektīvās mārketinga programmas izveide un realizācija (seminārs, meistarklase, konsultācijas)

1. Diferencēšanās – ceļš uz klienta prātu
– Cīņa par klienta prātu mūsdienu tirgū.
– Veiksmīgas diferencēšanās priekšrocības.
– Diferencēšanās kā stratēģijas elements.
– Kreativitāte mārketingā – pasaules veiksmīgāko organizāciju labās prakses.

2. Cilvēku uztveres īpatnības, kas ietekmē viņu izvēli
– Jaunas informācijas uztveres īpatnības.
– Preces uztvere, kādas ir cilvēku šaubas, izvēloties preci.
– Iemesli, kāpēc cilvēki iziet no fokusa.

3. Sava unikālā ceļa uz klienta prātu izveide
– Savu stipro/vājo pušu noteikšana.
– Izpētes veikšanas paņēmieni, konkurentu vājo/stipro pušu noteikšana, klienta iebildumu un vēlmju apzināšana.
– Pircēju uzmanības piesaistes paņēmieni.
– Laba prakse un paņēmieni, ko izmanto dažādas organizācijas savas nišas un pozīciju nostiprināšanā.
– Savas organizācijas pozicionēšanas paņēmieni, spēlējot pret spēcīgākajiem konkurentiem.

III etaps / 18. jūlijs
Spēcīgas un motivēta komandas izveide (seminārs, meistarklase,
konsultācijas)

1. Darbinieka motivatoru noteikšana
– Katram cilvēkam ir savas tieksmes, vēlmes, intereses, spējas utt., ko ir nepieciešams zināt, nospraužot mērķus, vēlamos pārdošanas apjomus un motivējot darbinieku.

2. Darbinieka motivācijas veida noteikšana
– Izcilai darbinieku motivācijai ir jābalstās uz zināšanām par konkrētajam darbiniekam piemērotāko un patīkamāko darbu.

3. Motivācijas koriģēšanas paņēmieni
– Ir situācijas, kurās esošie darbinieka motivatori neatbilst Jūsu nodomiem. Piemēram, darbinieku ir pieņemts izvirzīt vadošajam amatam, bet viņam(ai) nav tieksmes būt par vadītāju, vai, atnākot jaunā kolektīvā, saprotat, ka darbinieku motivācija neatbilst Jūsu izvirzītajiem mērķiem, nav iespējams sekmīgi realizēt nepārtraukto pārdošanu uzņēmumā.

4. Motivācijas paņēmieni, kas darbinieku padara par zvaigzni nepārtrauktās
pārdošanas realizācijā
– Zinot to, kādi ir darbinieka motivatori, kāds darbs ir piemērots un patīk
katram konkrētam komandas spēlētājam, ir iespējams piemeklēt atbilstošos
motivācijas paņēmienus, kas izvedīs darbinieku uz izcila snieguma ceļa!

5. Darbinieku atlase, balstoties uz emocionālo intelektu.

IV etaps. 25. jūlijs
Jaunu klientu piesaistīšanas metodes (seminārs, meistarklase, konsultācijas)

1. Paņēmieni pozitīvu attiecību izveidē ar klientu
– Efektīvās pārdošanas stratēģija – apmierināts klients iesaka pārdevējam savus sadarbības partnerus;
– Pirmā kontakta izveide izmantojot telefonsarunu;
– Pirmā kontakta norises plānošana un realizēšana, kas nosaka tālāko attiecību ar klientu izveidi;
– Jautājumi, kas palīdz izprast klienta īstos nodomus, vēlmes un motivāciju;
– Netiešās ietekmes paņēmieni;
– Darbs ar organizācijām, t.sk. sakaru veidošanai.

2. Pārdevējs un klients pārdošanas procesā: grūtības un veiksmes stāsti
– Paņēmieni sevis noskaņošanai, kas novērš klienta negatīvo noskaņojumu;
– Vārdi, kurus izmantot pārrunās, nevēlamo vārdu aizvietošana;
– Kļūdas, kuras visbiežāk pieļauj pārdevēji;
– Darbs ar iebildumiem;
– Pārrunu specifika, pārrunu nobeigums – dažādi paņēmieni pārrunās par cenu un līguma parakstīšanā.

V etaps / 1. augusts
Esošo klientu lojalitātes stiprināšana (seminārs, meistarklase, konsultācijas)

1.Ko nozīmē lojālais klients
– Lojāla klienta noteikšana;
– Kā noteikt savus lojālos klientus.

2. Vadošo uzņēmumu pieredze klientu lojalitātes paaugstināšanā
– Kā gadījuma klientu pārveido par lojālo klientu;
– Kompensācija kā lojalitātes paaugstināšanas grants;
– Kompensāciju veidi un paņēmieni.

3. Klientu lojalitātes sistēmas izveide savā uzņēmumā
– Kompensācijas svarīgākie elementi;
– Personāla apmācība klientu lojalitātes sistēmas izveidē.

Biznesa apmācību cikls tiek organizēts uzņēmējdarbības atbalsta programmas “Biznesa Uzrāviens” ietvaros, tādējādi uzņēmumiem, kas vēlas paaugstināt savu darbinieku un vadītāju kompetences, kā arī gūt jaunas zināšanas un attīstīt uzņēmumu, jāsedz tikai 33% no kopējām apmācību programmas izmaksām.

Apmācību cikla (pieci semināri, piecas meistarklases un konsultācijas) cena sastāda Ls 599 + PVN, bet pateicoties programmai “Biznesa uzrāviens”, dalībnieku līdzmaksājums sastāda tikai Ls 199 + PVN. Iespējams norēķināties
arī 3 mēnešu laikā, pateicoties “Iespēju kredīts” bezprocentu aizdevuma piedāvājumam šīm apmācībām.

Biznesa apmācības vada viens no pazīstamākajiem un pieredzējušākajiem uzņēmumu vadības konsultantiem, biznesa psihologs, doktorants Jānis Roze. Par semināru apmeklējumu tiek izsniegta apliecība.

Semināri notiek katru trešdienu no 4. jūlija līdz 1. augustam Rīgas centrā, “Hotel TIA” biznesa konferenču centrā, Kr. Valdemāra ielā 63. Lai pieteiktos dalībai semināru ciklā un uzzinātu vairāk par meistarklasēm, interesenti aicināti sazināties ar biznesa izglītības centru “Biznesa Akadēmija”, rakstot uz
izglitiba@biznesaakademija.lv vai zvanot – 20355559.

Papildus informāciju par apmācību cikla programmu skatiet biznesa izglītības portālā Seminari.lv

Ar cieņu, Diāna Rudzīte

Biznesa izglītības centrs “Biznesa Akadēmija”
Tālrunis 20355559 izglitiba@biznesaakademija.lv

seo.wenlink.com 售卖中