Latvijas Investīciju attīstības aģentūra informē, ka no š.g. 3.septembra sāksies projektu iesniegšana komercdarbības atbalsta programmā “Augstas pievienotās vērtības investīcijas (3. kārta)”, un tā ilgs līdz 2013. gada 31. oktobrim (ieskaitot).

Programmas mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

Finansējuma saņēmēji ir Latvijā reģistrēti komersanti. Atbalstāmās nozares – apstrādes rūpniecība (izņemto neatbalstāmās nozares – alus un alkoholisko dzērienu ražošana, tabakas izstrādājumu ražošana, kuģu būve, sintētisko šķiedru ražošana, ieroču un munīcijas ražošana un tērauda rūpniecība), transports un loģistika un ar tām saistītās nozares, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un ar tām saistītās nozares, un veselības aprūpe. Atbalstāmās darbības – iekārtu iegāde, kas tieši saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošās saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu.

Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 26576881, t.sk.: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – LVL 11325783, valsts budžeta līdzfinansējums – LVL  6412774 un papildus paredzēts attiecināmo virssaistību finansējums – LVL 8838324.

Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam – LVL 100000. Finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai – LVL 700000. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte – 35%.

Papildus informāciju par programmu “Augstas pievienotās vērtības investīcijas (3. kārta)”, t.sk. par neatbalstāmajām nozarēm, vērtēšanas kritērijiem un atbalstāmās darbības izmaksām var iegūt LIAA mājas lapā: http://www.liaa.gov.lv/

Informācija par citiem uzņēmējiem pieejamajiem atbalsta instrumentiem 2013. gada augustā - http://www.liaa.gov.lv/...

wenlink.comվر,
wenlink.comվѾرգڳ wenlink.comһڼ
the domain for salewenlink.com