2014. gada 7. novembrī pirmajā Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresā Tukuma novadu pārstāvēja Aivars Volfs – Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Zane Siliņa – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora padomniece ekonomikas un attīstības jautājumos un Māris Birzulis – biedrības Tukuma uzņēmēju klubs valdes priekšsēdētājs. Kongress bija noorganizēts ļoti augstā līmenī, to pārstāvēja uzņēmēji vairāk kā no 20 biedrībām, un paldies par to biedrībai “Mārupes uzņēmēji”. Kongresā tika apspriesta pašreizējā uzņēmēju biedrību sadarbība ar pašvaldībām un sadarbības uzlabošanas iespējas. Kongresa delegāti vienojās par nepieciešamību attīstīt uzņēmēju, pašvaldības un valsts pārstāvju diskusiju forumu, pēc gada organizēt nākamo kongresu un starplaikā izveidot darba grupu, kas izstrādās priekšlikumus kongresā definēto izaicinājumu risināšanai.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pielikumos:
- EM plānotās ES fondu aktivitātes 2014 – 2020. gadā;
- Pašvaldību iespējas un vajadzības uzņēmējdarbības veicināšanā;
- Publisko pakalpojumu standarti un reģionālo uzņēmēju konkurētspējas veicināšana;
- Piemērojamie komercdarbības atbalsta ierobežojumi uzņēmējiem, pretendējot uz valsts un pašvaldību atbalstu.
- informācija masu saziņas līdzekļiem – labas iespējas uzlabot uzņēmēju un pašvaldību sadarbību.

wenlink.comվر,
wenlink.comվѾرգڳ wenlink.comһڼ
the domain for salewenlink.com