2015.gada 20.janvārī biedrības „Tukuma uzņēmēju klubs”
biedri un atbalstītāji kopā ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK),
Tukuma novada un Engures novada pašvaldības pārstāvjiem apmeklēja lidostu
„Jūrmala”. Ar lidostas direktoru Jevgēniju Sohnenko un juristi Viktoriju
Šalajevu visiem interesentiem izrādīja ieguldīto darbu lidlauka sakārtošanā un
termināla izveidē. Redzētais visus pārsteidza, jo pirms trīs gadiem, apskatot
padarīto un klausoties iecerēs, mums nebija pārliecība, ka iespējams sasniegt
šādu rezultāts. Skaists un moderns termināls ar izgaismoto lidlauka skrejceļu gaida,
kad varēs uzņemt pasažierus. Ar lidlauka un tā saistīto pasažieru, kravu un
infrastruktūras apkalpošanu tiks izveidotas vismaz 50-70 darba vietas Tukuma un
Engures novadu iedzīvotājiem, bet darbībai paplašinoties, vēl vairāki desmiti
labi apmaksātu darba vietu. Lidlauka darbība pavērs papildus iespējas
uzņēmējdarbības attīstībai.

Viesošanās laikā Engures novada priekšsēdētājs Gundars
Važa pastāstīja par uzņēmējdarbību apkārtējā teritorijā, kā arī tās attīstības
perspektīvām. Līdzās lidlaukam izveidots Smārdes industriālais parks, lai
aptuveni 100 hektāru platībā attīstītu multifunkcionālu teritoriju.

Protams, uzņēmējus ļoti sarūgtina fakts, ka Vides
pārraudzības valsts biroja (VPVB) atzinums par
ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ir negatīvs, tas ir, tas atļauj termināla
ēku nodot ekspluatācijā, bet neļauj uzsākt regulārus pasažieru un kravu
pārvadājumus, palielinot reisu skaitu līdz 3000 pacelšanās/nolaišanās reizēm
gadā. Tomēr process nav apstājies un “plintes netiek mestas
krūmos”. Uzņēmējs un pašvaldība turpinās strādāt pie tā, lai izdotos
īstenot ieceri – izveidot starptautisku lidlauku pasažieru un kravu
pārvadājumiem. Lai to panāktu, tiks vēlreiz pārstrādāts iepriekšējais uz ietekmes
uz vidi novērtējums, kas bija nepilnīgs un, iespējams, arī nekvalitatīvs, kā
arī tiks iesaistītas gan par nozari atbildīgā Satiksmes ministrija, gan par
uzņēmējdarbības attīstību atbildīgā Ekonomikas ministrija.

Tukuma uzņēmēju kluba biedru
vārdā lidostas īpašniekiem un darbiniekiem izsakām atbalstu un novēlam izturību
uzsāktā darba pabeigšanā, kā arī aicinām iedzīvotājus atbalstīt šī projekta
ieviešanu. Pašreiz nav lielāka un stratēģiski svarīgāka infrastruktūras objekta
būvniecība Tukuma apkārtnē, kura darbības rezultātā tiktu izveidotas tik daudz
jaunas darba vietas un, radīta iespēja apkārtējās teritorijas attīstībai.

Mēs „par” starptautisku lidostu
ar regulāriem pasažieru un kravu pārvadājumiem.

Tukuma Lidosta

Aleksandrs Zatevahins, Ojārs Rencis, Ilgvars Kalniņš,
Juris Luščenoks, Agnese Ritene, Andris Ritenis, Ēriks Lukmans, Gundars Važa,
Imants Valers, Andris Zemītis, Inese Tīse-Goda, Ingrīda Smuškova, Raivis
Nikolājevs, Ilze Nikolājeva, Zane Siliņa, Andrejs Joksts, Juris Šulcs, Sandra
Pelce, Edmunds Pelcis, Edmunds Jurēvics, Arvis Bumbiers, Juris  Vīksna,
Aina Lapiņa, Laimonis Lapiņš, Arnis Zeilis, Teiksma Pastora, Rihards Sležis, Ringolds Smilga, Māris Rudaus
Rudovskis, Artis Kampars, Ēvals Zunda, Rihards Sležis, Arnis Zekunde, Vija
Siljēkaba, Ivars Liepiņš, Māris Birzulis.

wenlink.comվر,
wenlink.comվѾرգڳ wenlink.comһڼ
the domain for salewenlink.com