Uzņēmējdarbības vide un ekonomiskās attīstības tendences pašvaldības, valsts un globālajā kontekstā”

DIENAS KĀRTĪBA

Laiks: 2015.gada 16.oktobris, plkst.12:00

Vieta: Tukuma ledus halle, Stadiona ielā 3, Tukums

Pieteikšanās : http://goo.gl/forms/zDhAk9T7ce

11.30 – 12:00

Reģistrācija, kafija

12:00 – 12:10

Konferences atklāšana

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ē.Lukmana uzruna

12:10 – 12:20

Karjeras nedēļas konkursa uzvarētāju apbalvošana

Neklātienes konkursa organizatoru pārstāvis

12:20 – 13:00

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana Tukuma novadā – paveiktais un plānotais

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ē.Lukmans

13:00 – 13:40

Uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā

Saeimas deputāts, Saeimas Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.Parādnieks

1 3:40 – 14:30

Makro tendences pasaulē un Baltijā: ko gaidīt un ko negaidīt?

Swedbank vecākā ekonomiste Lija Strašuna ir ekonomikas maģistre (Orhūsas universitāte Dānijā) ar specializāciju starptautiskajās ekonomikas konsultācijās, un viņai ir Macquarie University Austrālijā apmaiņas programmas diploms. Lija pievienojās Swedbank 2005. gadā, un jau vairākus gadus ir viena no viscitētākajiem ekonomistiem Latvijas medijos. Viņa ir atbildīga par ekonomikas prognožu procesu Latvijā, koordinē dažādus ekonomikas analīzes un pētniecības projektus Swedbank grupā.

14:30 – 15:00

Jautājumi un atbildes

wenlink.comվر,
wenlink.comվѾرգڳ wenlink.comһڼ
the domain for salewenlink.com