Šogad, laikā no 15.līdz 17.jūlijam, Tukuma pilsētā un novadā jau piekto reizi tiks rīkoti mums visiem īpašie Rožu svētki. Svētku devīze ir “Sapnis par rozi”. Tas ir stāsts par rozi no pumpura līdz ziedam, no zieda līdz krāšņajam Rožu vainagam. Triju dienu garumā pasākumi notiks dažādās norises vietās visām paaudzēm, dažādām interešu grupām. No bohēmiskas atpūtas līdz avangardam, no avangarda ar sportisku rožu skrējienu līdz vērienīgi piesātinātam šovam. Vēlamies, lai katram tukumniekam un viesim te būtu ko redzēt! Rožu svētkiem jābūt tādiem, lai mēs visi izsapņotu rozes skaisto sapni. Svētku pirmās dienas moto ir “Rozes pumpurs”, galvenās dienas – sestdienas devīze “Lai rozes plaukst” un noslēguma diena plānota ar devīzi “Sapnis par rozi izsapņots”. Šajos svētkos tiks rīkotas gan tradicionālas, gan arī pilnīgi jaunas iniciatīvas – floristu krāšņās izstādes un gongu meditācija, ikebanas meistarklases ar meistariem no Japānas un pārsteigums “Austrumu roze”, senioru Eiropas deju svētki, aviošovs “No sirds par rozi”, vizināšanās gaisa balonā, Mākslinieku ielas svētki Harmonijas ielā, pasākumi Sēmes “Rozītēs”, rožu kāzas Pūrē, Pilsētas parka atklāšana, bērnu svētki, ģimenes fotoorientēšanās sacensības, jaunu izstāžu atklāšana Tukuma muzejā, tradicionālais amatnieku tirdziņš, krāsainais strūklaku šovs, dažādu mūziķu – N.Jakušonoka, mūsu pašu kora “Savējie”, grupu “Galaktika”, “ElektroFolk” un citu grupu koncerti pilsētas laukumos, un noslēguma koncerts Tukuma ev.lut baznīcā.

Kopējā Rožu svētku pasākumu un reklāmas izmaksu tāme ir 86 489,75 euro, no šīs summas 50% jeb 43 245,00 euro piešķīruši Tukuma novada Domes deputāti. Lai mūsu ieceres izdotos, vēlamies lūgt uzņēmējus ar iespējamo finansējumu atbalstīt kādu no svētku pasākumiem vai mārketinga plānā minētajiem pasākumiem. Svētku režisores Lienes Bēniņas un radošās grupas vārdā aicinām jūs būt kopā ar mums un atbalstīt kādu no pielikumā minētajiem notikumiem pēc Jūsu izvēles, jo tikai kopīgi veidojot pasākumus mēs varēsim sasniegt labāko svētku norises rezultātu. Tāpat kā iepriekšējos Rožu svētkos, aicinām Tukuma uzņēmēju klubu deleģēt pārstāvjus un piedalīties Rožu balkonu vērtēšanas žūrijas darbā un apbalvot labākos balkonu veidotājus. Kopējā Rožu svētku izmaksu tāme atspoguļota pielikumā Nr.1.

Visi atbalstītāji un ziedotāji tiks minēti svētku reklāmas izdevumos – bukletos, programmās un plašsaziņas līdzekļos atbilstīgi pielikumā Nr.1.vai mārketinga plānā – pielikumā Nr.2, minētajiem piedāvājumiem. Būsim pateicīgi saņemt priekšlikumus līdz 2016.g.aprīlim.

Tukuma novada Domes kontaktpersona: Māris Rudaus-Rudovskis, t.29262852, e-pasts: maris.rudaus-rudovskis@tukums.lv.

 

Pielikumā:

Izmaksu tāme „Rožu svētkiem 2016” atbilstīgi domē sēdē iesniegtajai programmai uz 1 (vienas) lapas;
Rožu svētku mārketinga plāns uz 5 (piecām) lapām.

wenlink.comվر,
wenlink.comվѾرգڳ wenlink.comһڼ
the domain for salewenlink.com