- Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību, veicinātu gan ekonomisko, gan radošo izaugsmi, kā arī sekmētu novada attīstību kopumā, Tukuma novada pašvaldībā darbojas vairākas atbalsta programmas.

– Daļai no atbalsta programmām noteikts konkrēts norises laiks un pieteikšanās termiņš, bet citām atbalsta programmām var pieteikties visa gada garumā.

– Pašvaldības atbalsta programmas paredzētas Tukuma novada biedrībām un nodibinājumiem, radošiem un talantīgiem iedzīvotājiem un jauniešiem, jaunajiem ārstiem, rezidentiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un citiem.

Detalizētāka informācija par to, kādas atbalsta iespējas piedāvā Tukuma novada pašvaldība – https://www.tukums.lv/lv/jaunums/tukuma-novada-pasvaldibas-atbalsta-programmas

atbalsts_1

atbalsts_2