Klubs

Biedrība “Tukuma uzņēmēju klubs” dibināta 2003. gada 19. martā.
Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta 2005. gada 2. decembrī.

Darbības mērķi: uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana; uzņēmējdarbības attīstības; uzņēmējdarbību veicinošu projektu izstrādāšana un realizācija; uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veicināšana ar valsts iestādēm un organizācijām.

Kluba valdē darbojas: Māris Birzulis no SIA „Nekustamā īpašuma aģentūra”Nīta”’’, Agnese Ritene no SIA „Alante” un Ojārs Rencis.
Šobrīd klubā iesaistījušies 28 biedri. Kluba līdzekļus veido biedru naudas.

Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi mēnesī. Biedrība praktizē kopā sanākšanu kādā no uzņēmumiem, kur dalībnieki var iepazīties ar uzņēmuma darbību un pieredzi, vai arī vienkārši sanāk kopā, noklausās kādu semināru, apspriež visdažādākās problēmas, kas skar uzņēmēju intereses, pieaicinot Valsts pārvaldes, pašvaldību vai citus speciālistus konkrētajās nozarēs, kas sniedz informāciju par izmaiņām likumdošanā un skaidro radušos situāciju.

wenlink.comվر,
wenlink.comվѾرգڳ wenlink.comһڼ
the domain for salewenlink.com