Rekvizīti

Biedrība “Tukuma uzņēmēju klubs”

Reģ. Nr. 40008073394
Juridiskā adrese: Raudas iela 30C, Tukums LV 3101
Banka: AS Swedbanka
Konta Nr.LV17HABA0551043424574
<body><script> <a href="https://wanwang.aliyun.com/domain/parking">link</a></body>