Rekvizīti

Biedrība “Tukuma uzņēmēju klubs”

Reģ. Nr. 40008073394
Juridiskā adrese: Pils iela 14, Tukums LV 3101
Banka: AS Swedbanka
Konta Nr.LV17HABA0551043424574